Göteborgs oljedepå startades 1999. Med erfarenhet från verkstadsindustrin och insikt om goda smörjmedels betydelse startade Kent och Tony Eriksson företaget. Det har kommit att bli en stabil partner för många göteborgsföretag men kunderna finns i hela landet.

Det vi saknar i storlek och kostbar administration tar vi igen genom vår höga servicenivå.