Vi har kunder i många olika brascher. Många av våra kunder återfinns i åkeribranschen och verkstadsindustrin. Men vi har också kunder med hundratals kranar och annan utrustning som kräver kontinuerlig smörjning. Några av våra kunder kan du se nedan.